phòng quản lý chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng

 

 

Tập thể nhân viên phòng Quản lý chất lượng

1. Giới thiệu chung

Địa điểm: Lầu 4 Khu Hành Chính

Số ĐT: 0773 962 663

Nội bộ: 090

Slogan: Chuyên nghiệp-Tận tâm-Trách nhiệm-Hiệu quả

 

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

          Phòng Quản lý chất lượng là một phòng còn rất trẻ, được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 2014, theo quyết định 526/QĐ-BV của Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

3. Tổ chức và nhân lực: Bao gồm

1. BS. CKII. Võ Thị Thu Hương Trưởng phòng      Phụ trách chung 

2. DS. Huỳnh Thị Kim Thanh   Nhân viên             Ban Hài lòng người bệnh

3. Ths.BS. Lê Ái Thanh           Nhân viên             Ban An toàn người bệnh

4. CN. Đào Thị Bích Tuyền      Nhân viên             Ban An toàn người bệnh

5. CN. Hồ Tâm Đăng                Nhân viên             Ban Cải tiến chất lượng

6. CN. Lê thị Mỹ Lệ                            Nhân Viên            Ban Cải tiến chất lượng

7. CN. Lưu Hoàng Hảo             Nhân Viên            Ban Đo lường và đánh giá

8. CN. Nguyễn Ngọc Anh                   Nhân Viên            Ban Đào tạo QLCL

4. Chức năng, nhiệm vụ

- Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng bệnh viện;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

5. Kết quả đạt được:

  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

  -  Tham gia thực hiện đề án Cải tiến chất lượng bệnh viện: thời gian chờ khám của người bệnh; sự hài lòng của người bệnh khám nội trú, hài lòng của nhân viên y tế; nâng cao kiến thức kỹ năng quản lý chất lượng cho mạng lưới Qản lý chất lượng.

  - Làm đầu mối xây dựng 12 quy trình hoạt động và một số phác đồ điều trị.

   - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đổi mới phong cách làm việc, tổ chức sân chơi: Sáng tác Slogan, Hội thi “thầy thuốc giỏi - thân thiện”.

        - Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí tăng theo từng năm:

* Năm 2014: 2.90 điểm; 2015:  3.40 điểm; 2016: 3.38 điểm (phiên bản 2.0).

        * Các phần thưởng:

+ Năm 2015 Tập thể Lao động tiên tiến

+ Năm 2016: Tập thể Lao động xuất sắc

6. Định hướng phát triển:

Với quyết tâm của lãnh đạo bệnh viện trong việc triển khai các hoạt động tăng cường chất lượng bệnh viện, Phòng sẽ luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa việc cải tiến chất lượng trở thành động lực và là mục tiêu xuyên suốt của đơn vị.

Một số hình ảnh hoạt động của phòng:

6.1. Đào tạo

Đào tạo liên tục về Quản lý chất lượng bệnh viện

Buổi thực hành của lớp đào tạo liên tục

Bế mạc lớp đào tạo liên tục về Quản lý chất lượng bệnh viện

 

6.2. Khảo sát

Khảo sát về sự hài lòng của người bệnh, thân nhân tại bệnh viện

 

6.3. Tổ chức các Cuộc thi - Hội thi

Trao giải cuộc thi sáng tác slogan bệnh viện

Trao giải  sáng tác slogan bệnh viện:
01 giải nhì, 01 giải ba, 03 giải khuyến khích (từ trái sang phải)

Giải nhất sáng tác slogan bệnh viện“Sức khỏe của bạn, hạnh phúc của tôi”

 

Giải nhất Hội thi “Thầy thuốc giỏi – thân thiện” năm 2016

Thư viện ảnh
Tổng kết Impact health 02-10-2010
Bệnh viện tương lai
Kiên Giang quê tôi
Lễ triển khai bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung Bướu
Video
Web liên kết
Quảng cáo