PHÒNG ĐÀO TẠO CHỈ ĐẠO TUYẾN

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

1. Tên đơn vị

Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

- Số điện thoại: 0773878455, Nội bộ: 1032;

- Email: chidaotuyen.bvdkkg@gmail.com

- Năm thành lập:  2003

2. Lãnh đạo hiện nay


BSCKI. Lâm Quang Dũng  (Trưởng phòng )


BSCKII. Nguyễn Quang Dũng  (Phó Trưởng phòng )

3. Lãnh đạo qua các thời kỳ

- BSCKI. Hà Nhật Vinh; Trưởng phòng năm 2003 – 2004;

- BSCKII. Trịnh Văn Bá; Trưởng phòng năm 2005 – 2010;

- BSCKI. Lâm Quang Dũng ; Trưởng phòng năm 2011 đến nay

5. Nhân sự

Gồm 09 người

- 01BSCKII

- 01BSCKI

- 01DSCKI

- 01DSĐH

- 01 KTV chính Y

- 01CN

- 01DSTH

- 01NHS chính

- 01 nhân viên vi tính

4. Tổ chức

Chia làm 03 bộ phận:

- Bộ phận đào tạo cán bộ chuyên khoa:

 

- Bộ phận chỉ đạo hoạt động chuyên khoa tuyến dưới:


          - Bộ phân nghiên cứu khoa học.


 


5. Vị trí

Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến là đơn vị trực thuộc bệnh viện và chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc bệnh viện.

6. Chức năng:

Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến có chức năng:

-Tham mưu, giúp Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong khám, chữa bệnh;

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học cho tuyến dưới;

- Chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới;

-Cử cán bộ đi luân phiên và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ của bệnh viện.


7.Nhiệm vụ

a) Đào tạo

- Điều phối và quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo, bao gồm:

  +  Đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế; Đào tạo luân vòng cho bác sĩ, điều dưỡng mới tốt nghiệp;

  +  Đào tạo chuyên khoa định hướng cho bác sĩ, điều dưỡng;

  +  Phối hợp theo dõi và quản lý học viên hệ chính quy của các Trường Đại học Y, Dược, các Trường cao đẳng, Trung cấp y đến thực tập tại bệnh viện;

  + Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp Y, triển khai các loại hình đào tạo dài hạn, có bằng cấp chính quy, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II;

  +  Các hình thức đào tạo khác.

- Hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế.


b) Nghiên cứu khoa học

Điều phối, quản lý việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở về hoạt động chuyên môn và quản lý y tế.


c) Chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ

- Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến, cử cán bộ chuyên môn luân phiên hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới thường xuyên và đột xuất khi có nhu cầu. Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng, các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết với tuyến dưới để có thông tin hai chiều, rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ phù hợp với nhu cầu.

- Thống kê, lưu trữ các tài liệu về hoạt động chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện.

d) Ngoài ra, phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến còn được Ban Giám đốc giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh với các bệnh viện tuyến trên; tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên; quản lý công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ viên chức bệnh viện.

8. Những thành tích nổi bật

Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến những năm qua luôn phấn đấu không ngừng và đạt được những thành tích đáng kể như:

- Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng Đề án bệnh viện vệ tinh về các lĩnh vực: Ung bướu, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tim và can thiệp tim mạch được Bộ Y tế,UBND tỉnh chấp thuận và đưa vào thực hiện.

- Phối hợp các khoa, phòng tiến hành tiếp nhận chuyển giao nhiều kỹ thuật mới, hiện đại từ các bệnh viện tuyến trên như: Can thiệp mạch vành, phẫu thuật tim bẩm sinh ở người lớn và trẻ em.

- Chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật nội soi ruột thừa, tán sỏi ngoài cơ thể, chụp và đọc CT 32 lát, nội soi đường tiêu hóa, lọc máu ngoài thận, … cho các bệnh viện tuyến dưới

- Tổ chức nhiều, hội nghị, hội thảo, lớp đào tạo liên tục nhằm cập nhật kiến thức y khoa cho cán bộ chuyên môn trong toàn bệnh viện và các bệnh viện tuyến dưới.

- Tiếp nhận sinh viên các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành y dược đến thực tập, thực hành tại bệnh viện hàng năm gần 1.000 sinh viên

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHÒNG ĐT&CĐT

1. Công tác đào tạo

- Xây dựng tổ Giảng dạy tại các khoa phòng gồm những cán bộ chuyên môn y tế có thâm niên công tác chuyên ngành, đã được đào tạo kỹ năng sư phạm y học, có nhiệt tâm với công tác đào tạo nhằm soạn thảo nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng đến học tập tại khoa phòng.

- Tổ chức nhiều lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo, mạn đàm khoa học cho nhiều đối tượng trong bệnh viện tham gia nhằm không ngừng cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho viên chức bệnh viện.

2. Công tác chỉ đạo tuyến

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh với các bệnh viện: Chợ Rẫy, Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, uy tín cho bệnh viện.

- Hàng năm tiếp nhận ít nhất 10 kỹ thuật mới từ các bệnh viện tuyến trên và chuyển giao ít nhất 10 kỹ thuật mới cho các bệnh viện tuyến dưới.

- Cử cán bộ luân phiên đến hỗ trợ chuyên môn theo yêu cầu tuyến dưới.

3. Công tác nghiên cứu khoa học

- Tích cực tham gia Hội đồng Khoa học kỹ thuật bệnh viện.

- Mỗi năm thực hiện ít nhất 01 đề tài NCKH hoặc sáng kiến cải tiến kỹthuật.

- Hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới thực hiện các đề tài NCKH.

Thư viện ảnh
Tổng kết Impact health 02-10-2010
Bệnh viện tương lai
Kiên Giang quê tôi
Lễ triển khai bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung Bướu
Video
Web liên kết
Quảng cáo