PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa Kiên  Giang

2. Số điện thoại: 0773.861.964                  Email: phongtochuc123@gmail.com

3. Năm thành lập: 1975

4. Lãnh đạo hiện nay:  BSCKI Lê Ngọc Bình

5. Lãnh đạo qua các thời kỳ: BS Lê Hoàng Tâm, BS Hà Trung Hiếu, BSCKII.Nguyễn Văn Sơn, BSCKII Dương Liêm Chức.

6. Sơ đồ tổ chức:

  

7. Tình hình nhân sự:  Tổng số:  09 viên chức trong đó: 01 BSCKI, 06 Cử nhân, 01 Thạc sĩ, 01 Kế toán viên

8. Chức năng, nhiệm vụ của phòng: Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

a. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

b. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

c. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

d. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

e. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

f. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

g. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

h. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với ban giấm đốc xem xét, giải quyết.

9. Thành tích nổi bật:

- 2003 đạt Bằng khen Thủ tướng chính phủ.

- 2009 đạt Huân chương lao động hạng 3.

- Nhiều năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen UBND tỉnh.

10. Hoạt động đoàn thể: Tham gia tốt các phong trào của Bệnh viện, Công đoàn và cấp trên đề ra.

11. Định hướng phát triển:

- Quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức theo thông tư số 11/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

- Quản lý cán bộ viên chức bằng phần mềm vi tính của Bộ Nội vụ.

12. Hình ảnh tập thể đơn vị.


Thư viện ảnh
Tổng kết Impact health 02-10-2010
Bệnh viện tương lai
Kiên Giang quê tôi
Lễ triển khai bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung Bướu
Video
Web liên kết
Quảng cáo