KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I. Tổ chức – nhân sự:

1. Tổ chức:

- Bộ phận Hành chánh - Giám sát

- Bộ phận Tiệt khuẩn trung tâm

2. Nhân sự:

-  Trưởng Khoa:               BSCKI. Bùi Thị Kim Yến

-  Phó Khoa :                   CNĐD. Châu Hà Hiếu

-  Điều dưỡng Trưởng:    CNĐD. Nguyễn Thị Phương Hà

-  Nhân viên khoa:  34 (27 biên chế, 7 hợp đồng)

  • Bác sĩ CKI                     : 01
  • Cử nhân điều dưỡng      : 03
  • Cao đẳng điều dưỡng    : 04
  • Điều dưỡng trung học  : 14
  • Kỹ sư môi trường          : 01
  • Hộ sinh trung học         : 02
  • Dược sĩ trung học        : 01
  •  Điều dưỡng sơ học        : 03
  • Công nhân                      : 05

 

Tập thể nhân viên khoa KSNK

 

Bộ phận Hành chánh-  Giám sát             

 Bộ phận Tiệt khuẩn trung tâm

II. Quá trình hình thành và phát triển khoa:

1. Đặc điểm, tình hình:

- Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn được thành lập theo Quyết định số 101/SYT-QĐ ngày 19 tháng 7 năm 2000 của Giám đốc Sở Y Tế, là một khoa nằm trong khối cận lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, trực tiếp tham mưu cho Giám đốc về kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.

- Trong quá trình hoạt động và phát triển 16 năm qua có nhiều bước tiến tích cực:

+ Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác KSNK tại các khoa ngày càng được chuẩn hóa, đạt yêu cầu. 

+  Trang thiết bị, máy móc  phục vụ công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn đến nay được đa dạng hóa, hiện đại, đạt quy chuẩn của  Bộ Y  tế.

+ Số lượng nhân lực KSNK, trình độ nhân lực được cải thiện, tất cả đã được đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn bằng nhiều hình thức.

+ Về chuyên môn đã triển khai hầu hết các hoạt động theo thông tư 18/2009/TT-BYT.

- Đảng viên trong khoa được phân công sinh hoạt chính trị tại Chi bộ Dược - Dinh Dưỡng - Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn. Các đoàn thể trực thuộc công đoàn và Đoàn thanh niên bộ phận Dược - Dinh Dưỡng - Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn.

2.  Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng:

  - Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn trong việc thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm bảo đảm công tác khám chữa bệnh theo đúng Thông tư 18/BYT/2009.

- Làm đầu mối xây dựng các qui định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện

2.2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK, bao gồm :

 + Phát hiện, giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm

 + Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời

+ Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến thăm thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh. 

- Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về KSNK.

- Quản lý, xử lý, giám sát thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn, cung cấp dụng cụ vô khuẩn.

-   Quản lý NVYT phơi nhiễm máu dịch của người bệnh, tai nạn rủi ro vật sắc nhọn.

-   Tham gia cùng khoa vi sinh, khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

-   Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK .

3.     Cơ sở hạ tầng – trang thiết bị:

3.1.   Bộ phận Tiệt khuẩn trung tâm:

- Xây dựng bên cạnh phòng mổ.

- Thiết kế theo hướng một chiều: bẩn – sạch – vô khuẩn ( có hệ thống điều hòa nhiệt độ ở khu vực sạch và khu vực vô khuẩn nhằm hạn chế lây nhiễm ngược từ vùng bẩn vào)

- Trang thiết bị:

+ Máy tiệt khuẩn bằng hơi nước: 02 máy Sturdy 650; 01 máy Alops SS305; 01 máy MMM SL 666-1V R.

+ Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp: 01 máy Sterrad 100S. pháp can thiệp kịp thời.

+ Máy rửa dụng cụ tự động: 01 máy Belimed; 01 máy Steelco DS 900

  + Tủ sấy dụng cụ có đèn cực tím: 04 cái

+ Máy ép bọc chuyên dụng: 03 cái

+ Bàn xử lý dụng cụ bẩn 4 ngăn, có hệ thống khí nén trung tâm: 01 cái

+ Máy vi tính duyệt lưu phiếu giao nhận dụng cụ, nhập xuất dụng cụ hóa chất làm sạch, khử khuần….

3.2.  Bộ phận Hành chánh – Giám sát:

Thiết kế ở giữa khoa Dược và khoa Dinh dưỡng 

Trang thiết bị: có 07 bàn làm việc, 04 máy vi tính được kết nối mạng và 05 tủ lưu trữ tài liệu, công văn, báo cáo….

4. Các công việc và hoạt động của khoa:

4.1.  Bộ phận giám sát:

- Giám sát: thực hiện quy trình KSNK, điều tra cắt ngang NKBV hàng năm, giám sát cắt dọc NKBV tại các khoa trọng điểm, tuân thủ vệ sinh tay, quản lý chất thải, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…

-Tư vấn cho các khoa những vấn đề về kiểm soát nhiễm khuẩn

- Kết hợp với khoa vi sinh đánh gia tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

- Quản lý NVYT phơi nhiễm máu dịch của người bệnh, tai nạn rủi ro vật sắc nhọn.

- Xây dựng các quy trình KSNK trong bệnh viện.

- Nghiên cứu khoa học chuyên về KSNK hàng năm đạt nhiều thành tích cao         

- Đào tạo - tập huấn cho NVYT bệnh viện và các bệnh viện huyện trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

- Phát động chiến dịch vệ sinh tay tại bệnh viện hàng năm.

4.2.  Bộ phận Tiệt khuẩn trung tâm:

- Quản lý và xử lý tập trung dụng cụ y tế toàn bệnh viện.

- Tiệt khuẩn và khử khuẩn mức độ cao các dụng cụ không chịu nhiệt.

- Cung cấp dụng cụ phẫu thuật và đồ vải được tiệt khuẩn an toàn cho phòng mổ.

- Cung cấp các bộ dụng cụ thủ thuật đã được tiệt khuẩn an toàn trong thực hiện các quy trình chăm sóc người bệnh: thay băng, cắt chỉ vết thương, sonde tiểu, vệ sinh răng miệng, chọc dò tủy sống, khám phụ khoa…

Thư viện ảnh
Tổng kết Impact health 02-10-2010
Bệnh viện tương lai
Kiên Giang quê tôi
Lễ triển khai bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung Bướu
Video
Web liên kết
Quảng cáo