KHOA DƯỢC

GIỚI THIỆU VỀ KHOA DƯỢC

Tên đơn vị: khoa Dược

Số điện thoại: 0773.872.352

Năm thành lập: 1975

Lãnh đạo hiện nay:

 DS.CKI. Lê Văn Hiếu

Lãnh đạo qua các thời kỳ: Khoa dược được thành lập cùng với sự ra đời của bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Qua nhiều năm hoạt động và phát triển, Khoa Dược đã hoàn thành tốt vai trò bảo đảm cung ứng thuốc, hoá chất và vật tư y tế đạt chất lượng, phục vụ kịp thời cho công tác điều trị. Đồng hành cùng sự phát triển qua các thời kỳ là các lãnh đạo khoa. Từ năm 1975 – 2004, DS. Võ Thu Hoà là trưởng khoa Dược đầu tiên của bệnh viện; Từ năm 2004 – 2014, DS Phạm Nuôi là trưởng khoa dược tiếp theo; Trưởng khoa hiện nay: DS.CKI. Lê Văn Hiếu.

Sơ đồ tổ chức:

 

 Tình hình nhân sự: 103 cán bộ công nhân viên, trong đó:

- 03 thạc sĩ dược học;

- 09 dược sĩ chuyên khoa 1;

 - 28 dược sĩ đại học;

- 58 dược sĩ trung học;

- 01  dược tá;

- 01 KS Tin học, 01 ThS. Kinh tế, 01 hộ lý, 01 công nhân.

Các bộ phận hiện có: Kho thuốc và VTYT, quầy cấp phát, tổ chia thuốc, thống kê dược, tổ đấu thầu, tổ dược lâm sàng và thông tin thuốc, nhà thuốc bệnh viện.

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Lập kế hoạch cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng theo đúng tiêu chuẩn các loại thuốc, hoá chất, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện .

2. Thực hiện đấu thầu mua thuốc, hoá chất và dụng cụ tiêu hao theo đúng quy định.

3. Pha chế một số hoá chất sát khuẩn dùng trong bệnh viện.

4. Bảo quản thuốc đúng tiêu chuẩn trước khi được sử dụng.

5. Kiểm tra theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lí trong toàn bệnh viện.

6. Thông tin và tư vấn sử dụng thuốc. Tham mưu cho Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc. (Thông qua hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị)

7. Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR).

8. Tham gia quản lí kinh phí thuốc, thực hiện tiết kiệm đạt hiệu quả cao trong phục vụ người bệnh.

9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

10. Là cơ sở thực hành cho sinh viên và nghiên cứu sinh về dược.

Thành tích nổi bật:

- Đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất vật tư tiêu hao đạt chất lượng, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu điều trị.

- Chuẩn hóa các quy trình hoạt động của khoa dược theo quy trình quản lý chất lượng.

- Hoàn thành xây dựng nhà thuốc bệnh viện đạt GPP.

- Triển khai công tác thông tin thuốc – dược lâm sàng ngày càng lớn mạnh trong bệnh viện.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, đặc biệt là vấn đề đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Định hướng phát triển:

- Đẩy mạnh hoạt động dược lâm sàng và thông tin thuốc cho bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân.

- Hoàn thiện quy trình chuẩn cung ứng thuốc, hoá chất, VTYT kịp thời và đảm bảo về chất lượng.

Hình ảnh tập thể

Tập thể khoa Dược


Tổ chia thuốc phụ trách cấp phát thuốc đến tay từng bệnh nhân


Kho thuốc được xây dựng theo nguyên tắc Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)

Thống kê dược sử dụng phần mềm quản lý số liệu hiện đại


Tổ dược lâm sàng triển khai hoạt động đảm bảo sử dụng thuốc 
hợp lý – an toàn – hiệu quả

 


 

Thư viện ảnh
Tổng kết Impact health 02-10-2010
Bệnh viện tương lai
Kiên Giang quê tôi
Lễ triển khai bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung Bướu
Video
Web liên kết
Quảng cáo