Ban Giám Đốc
   

Giám đốc

BS.CKII. Phạm Minh Huệ

 

Phó giám đốc

        BS.CKII. Nguyễn Văn Sơn           

 
 

Phó giám đốc

          BS.CKII. Trương Công Thành          


 

Phó giám đốc

          BS.CKII. Đỗ Hữu Trí        1.  Giám đốc

Phạm Minh Huệ - Năm sinh: 1962

Bác sĩ chuyên khoa II Quản lý Y tế

2.  Phó giám đốc

Nguyễn Văn Sơn - Năm sinh: 1960

Bác sĩ chuyên khoa II Quản lý Y tế

3.  Phó giám đốc

Trương Công Thành - Năm sinh: 1965

Bác sĩ chuyên khoa II Ngoại chung

4.  Phó giám đốc

Đỗ Hữu Trí - Năm sinh: 1967

Bác sĩ chuyên khoa II Nội chung Thư viện ảnh
Tổng kết Impact health 02-10-2010
Bệnh viện tương lai
Kiên Giang quê tôi
Lễ triển khai bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung Bướu
Video
Web liên kết
Quảng cáo