Bảng kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2016 Bảng kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2016 (26/11/2016)

Bảng kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2016
KẾT QUẢ PHÚC TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015 DO ĐOÀN SỞ Y TẾ KIÊN GIANG CHẤM KẾT QUẢ PHÚC TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015 DO ĐOÀN SỞ Y TẾ KIÊN GIANG CHẤM (30/12/2015)

KẾT QUẢ PHÚC TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015 DO ĐOÀN SỞ Y TẾ KIÊN GIANG CHẤM
KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ THÂN NHÂN  NĂM 2015 KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ THÂN NHÂN NĂM 2015 (19/12/2015)

Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh và thân nhân người bệnh năm 2015
PHIẾU BÁO CÁO SỰ CỐ RỦI RO (dành cho nhân viên y tế) PHIẾU BÁO CÁO SỰ CỐ RỦI RO (dành cho nhân viên y tế) (18/12/2015)

Phiếu báo cáo sự cố, rủi ro (dành cho nhân viên y tế)
BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2014 BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2014 (16/12/2015)

BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2014
Thư viện ảnh
Tổng kết Impact health 02-10-2010
Bệnh viện tương lai
Kiên Giang quê tôi
Lễ triển khai bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung Bướu
Video
Web liên kết
Quảng cáo